Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna lohv

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna lohv

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna lohv