Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna lohmakas

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna lohmakas

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna lohmakas