Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna lohistama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna lohistama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna lohistama