Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna lohik

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1191

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna lohik

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna lohik