Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna loeng

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna loeng

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna loeng