Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna lobur

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1191

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna lobur

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna lobur