Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna liristama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna liristama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna liristama