Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna liksutama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna liksutama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna liksutama