Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna liirutama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna liirutama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna liirutama