Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna liibuma

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna liibuma

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna liibuma