Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna lihas

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna lihas

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna lihas