Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna ligane

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna ligane

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna ligane