Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna levima

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna levima

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna levima