Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna lett

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna lett

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna lett