Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna lemb

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna lemb

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna lemb