Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna leevendama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna leevendama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna leevendama