Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna lautsi

Otsi mõisterühma SURM

Otsi köidet ja veergu 3:950

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna lautsi

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna lautsi