Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna laterdama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna laterdama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna laterdama