Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna lasu

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna lasu

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna lasu