Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna lass

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1206

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna lass

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna lass