Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna lasn

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna lasn

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna lasn