Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna lapakas

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna lapakas

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna lapakas