Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna lammutama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna lammutama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna lammutama