Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna lalisema

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna lalisema

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna lalisema