Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna laks

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna laks

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna laks