Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna lajatama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna lajatama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna lajatama