Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna laimama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna laimama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna laimama