Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna lahus

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna lahus

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna lahus