Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna lagin

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna lagin

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna lagin