Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna laatsakil

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna laatsakil

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna laatsakil