Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna la(h)makas

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna la(h)makas

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna la(h)makas