Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna lännik

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1193

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna lännik

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna lännik