Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna lämmekibu

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1212

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna lämmekibu

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna lämmekibu