Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna lädi

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1191

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna lädi

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna lädi