Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna lääsik

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1197

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna lääsik

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna lääsik