Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna lüüt

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna lüüt

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna lüüt