Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna lƵtv

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna lƵtv

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna lƵtv