Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna lƵƵm

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna lƵƵm

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna lƵƵm