Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna lärisema

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna lärisema

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna lärisema