Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna lällutama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna lällutama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna lällutama