Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna läkitama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna läkitama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna läkitama