Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna läkiläki

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna läkiläki

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna läkiläki