Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kurn

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kurn

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kurn