Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kupuliud

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1210

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kupuliud

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kupuliud