Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kume

Otsi mõisterühma PAISTMA

Otsi köidet ja veergu 3:26

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kume

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kume