Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kulu

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kulu

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kulu