Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kulisema

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kulisema

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kulisema