Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kukkuma

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kukkuma

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kukkuma