Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kukal

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kukal

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kukal