Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kugistama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kugistama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kugistama